تبلیغات
مهدی ولی خانی - مطالب تیر 1396
تاریخ : پنجشنبه 1 تیر 1396 | 02:32 | نویسنده : مهدی ولی خانی


تاریخ : پنجشنبه 1 تیر 1396 | 02:07 | نویسنده : مهدی ولی خانی


تاریخ : پنجشنبه 1 تیر 1396 | 01:59 | نویسنده : مهدی ولی خانی


سیاست ‌آمریکا،صهیونیست­ها واستعمارگران ‌این ‌است‌
که ‌مسأله ‌فلسطین‌ به ‌فراموشی ‌سپرده ‌شود.تاریخ : پنجشنبه 1 تیر 1396 | 01:58 | نویسنده : مهدی ولی خانی


تاریخ : پنجشنبه 1 تیر 1396 | 01:51 | نویسنده : مهدی ولی خانی


ای کاش مسئولان امروزی از گذشتگان بیاموزند...
چون اگر بیاموزند
*ایران برای خود منظومه ای جداگانه می بود*
نه قسمتی از خاور میانه...!


تاریخ : پنجشنبه 1 تیر 1396 | 01:50 | نویسنده : مهدی ولی خانی


تاریخ : پنجشنبه 1 تیر 1396 | 01:49 | نویسنده : مهدی ولی خانی


تاریخ : پنجشنبه 1 تیر 1396 | 01:49 | نویسنده : مهدی ولی خانی


تاریخ : پنجشنبه 1 تیر 1396 | 01:46 | نویسنده : مهدی ولی خانی


زبان و دستم از توصیف این تصویر
عاجز است.تاریخ : پنجشنبه 1 تیر 1396 | 01:45 | نویسنده : مهدی ولی خانی


تاریخ : پنجشنبه 1 تیر 1396 | 01:43 | نویسنده : مهدی ولی خانی


وقتی خدا دست به قلم میشود.


تاریخ : پنجشنبه 1 تیر 1396 | 01:42 | نویسنده : مهدی ولی خانی


تاریخ : پنجشنبه 1 تیر 1396 | 01:39 | نویسنده : مهدی ولی خانی


تبلیغ جالب و خلاقانه پرسیل
 آزاد کردن لکه ها


تاریخ : پنجشنبه 1 تیر 1396 | 01:38 | نویسنده : مهدی ولی خانی